Bảng giá dịch vụ chống thấm chống dột tại Thủ Đức | Giảm 20%

Contents

Tham khảo bảng báo giá chi phí dịch vụ chống thấm chống dột tại Thủ Đức của Phát Lộc

Giá các hạng mục

Đơn giá (VNĐ/m²)

Bảng giá dịch vụ chống thấm chống dột tại Thủ Đức của Phát Lộc

1 Giá dịch vụ chống thấm chống dột sử dụng keo silicon Từ 20.000 – 40.000 VNĐ/m²
2 Giá dịch vụ chống thấm chống dột sử dụng lưới thủy tinh Từ 40.000 – 60.000 VNĐ/m²
3 Giá dịch vụ chống thấm chống dột sử dụng phun sơn Epoxy Từ 60.000 – 80.000 VNĐ/m²
3 Giá dịch vụ chống thấm chống dột sử dụng màng chống thấm tự dính Từ 80.000 – 100.000 VNĐ/m²

Bảng giá dịch vụ chống thấm chống dột nhà vệ sinh tại Thủ Đức của Phát Lộc

1 Giá xử lý vết nứt tường nhà vệ sinh sử dụng keo Seal N-Flex 1 Từ 65.000 – 115.000 VNĐ/m²
2 Giá dịch vụ chống thấm chống dột nhà vệ sinh sử dụng Sika Latex – TH Từ 75.000 – 125.000 VNĐ/m²
3 Giá dịch vụ chống thấm chống dột tường nhà vệ sinh sử dụng KOVA Từ 85.000 – 135.000 VNĐ/m²
4 Giá dịch vụ chống thấm chống dột nhà vệ sinh sử dụng Sika Top Seal – 107 2 thành phần Từ 95.000 – 145.000 VNĐ/m²
5 Giá dịch vụ chống thấm chống dột nhà vệ sinh sử dụng Sika Maxbon Từ 105.000 – 150.000 VNĐ/m²
6 Giá dịch vụ chống thấm chống dột nhà vệ sinh sử dụng màng chống thấm đàn hồi Từ 115.000 – 165.000 VNĐ/m²
7 Giá dịch vụ chống thấm chống dột nhà vệ sinh sử dụng màng khò nóng bitum dày 3mm Từ 125.000 – 175.000 VNĐ/m²
8 Giá dịch vụ chống thấm chống dột nhà vệ sinh sử dụng màng khò nóng bitum dày 4mm Từ 135.000 – 185.000 VNĐ/m²
9 Giá dịch vụ chống thấm chống dột nhà vệ sinh sử dụng màng lỏng gốc Polyurethane Từ 145.000 – 275.000 VNĐ/m²

Bảng giá dịch vụ chống thấm chống dột sân thượng tại Thủ Đức của Phát Lộc

1 Giá dịch vụ chống thấm chống dột sân thượng bằng Sika Từ 65.000 – 115.000 VNĐ/m²
2 Giá dịch vụ chống thấm chống dột sân thượng bằng Kova Từ 75.000 – 125.000 VNĐ/m²
3 Giá dịch vụ chống thấm chống dột sân thượng bằng sơn epoxy Từ 85.000 – 135.000 VNĐ/m²
4 Giá dịch vụ chống thấm chống dột sân thượng bằng nhựa đường Từ 95.000 – 145.000 VNĐ/m²
5 Giá dịch vụ chống thấm chống dột sân thượng bằng màng khò nóng bitum dày 3mm Từ 105.000 – 155.000 VNĐ/m²
6 Giá dịch vụ chống thấm chống dột sân thượng bằng màng khò nóng bitum dày 4mm Từ 115.000 – 165.000 VNĐ/m²
7 Giá dịch vụ chống thấm chống dột sân thượng bằng màng gốc xi măng, Sika top, Lalex Từ 125.000 – 170.000 VNĐ/m²
8 Giá dịch vụ chống thấm chống dột sân thượng bằng màng PU, Sika Plastic 632R Từ 135.000 – 285.000 VNĐ/m²
9 Giá dịch vụ chống thấm chống dột sân thượng bằng màng khò gốc Bitum, Sika Từ 145.000 – 295.000 VNĐ/m²
10 Giá dịch vụ lát gạch chống thấm chống dột sân thượng Từ 150.000 – 550.000 VNĐ/m²

Bảng giá dịch vụ chống thấm chống dột tường tại Thủ Đức của Phát Lộc

1 Giá dịch vụ chống thấm chống dột tường bằng sơn chống thấm Từ 55.000 – 105.000 VNĐ/m²
2 Giá dịch vụ chống thấm chống dột tường bằng Kova chống thấm tường Từ 65.000 – 115.000 VNĐ/m²
3 Giá dịch vụ chống thấm chống dột tường bằng Sika Từ 75.000 – 125.000 VNĐ/m²
4 Giá dịch vụ chống thấm tường bằng màng tự dính chống thấm tường liền kề Từ 85.000 – 135.000 VNĐ/m²
5 Giá dịch vụ chống thấm chống dột chân tường Từ 95.000 – 145.000 VNĐ/m²
6 Giá dịch vụ chống thấm chống dột tường nhà vệ sinh bằng KOVA Từ 105.000 – 155.000 VNĐ/m²
7 Giá dịch vụ chống thấm chống dột tường chung cư Từ 115.000 – 165.000 VNĐ/m²
8 Giá dịch vụ chống thấm chống dột tường bằng bằng tôn Từ 125.000 – 175.000 VNĐ/m²
9 Giá dịch vụ chống thấm chống dột tường nhà trọn gói Liên hệ

Bảng giá dịch vụ chống thấm chống dột bể bơi, bể nước tại Thủ Đức của Phát Lộc

1 Giá dịch vụ chống thấm chống dột sử dụng Intoc Từ 145.000 – 165.000 VNĐ/m²
2 Giá dịch vụ chống thấm chống dột bằng sơn Epoxy Từ 245.000 – 345.000 VNĐ/m²
3 Giá dịch vụ chống thấm chống dột bằng màng tự dính Từ 140.000 – 240.000 VNĐ/m²
4 Giá dịch vụ chống thấm chống dột bằng Sika và phụ gia Từ 145.000 – 165.000 VNĐ/m²
5 Giá dịch vụ chống thấm chống dột bằng màng rải nước Từ 260.000 – 360.000 VNĐ/m²
6 Giá dịch vụ chống thấm chống dột bằng mang Polyrua Từ 420.000 – 520.000 VNĐ/m²
7 Giá dịch vụ chống thấm chống dột bằng màng dạng mao dẫn, thẩm thấu Từ 135.000 – 235.000 VNĐ/m²
8 Giá dịch vụ chống thấm chống dột bằng hỗn hợp Sika Latex – Nước – Xi măng Từ 115.000 – 215.000 VNĐ/m²
9 Giá dịch vụ chống thấm chống dột mạch ngừng bằng Sika Top và Sika Seal 107 Từ 185.000 – 285.000 VNĐ/m²
10 Giá dịch vụ chống thấm chống dột bằng màng 2 thành phần: 3 lớp kết hợp + lưới gia cường Từ 190.000 – 290.000 VNĐ/m²

Bảng giá dịch vụ chống thấm chống dột sàn nhà tại Thủ Đức của Phát Lộc

1 Giá dịch vụ chống thấm chống dột sàn bằng sơn epoxy hệ lăn KCC Hàn Quốc Từ 55.000 – 105.000 VNĐ/m²
2 Giá dịch vụ chống thấm chống dột sàn bằng sơn epoxy hệ lăn KCC ADO20 – APT Từ 65.000 – 115.000 VNĐ/m²
3 Giá dịch vụ chống thấm chống dột sàn bằng sơn epoxy hệ lăn KCC Hàn Quốc ADO121 – APT Từ 75.000 – 125.000 VNĐ/m²
4 Giá dịch vụ chống thấm chống dột sàn bằng sơn epoxy tự san phẳng với độ dày 1mm Từ 195.000 – 220.000 VNĐ/m²
5 Giá dịch vụ chống thấm chống dột sàn bằng sơn epoxy tự san phẳng với độ dày 2mm Từ 365.000 – 400.000 VNĐ/m²
6 Giá dịch vụ chống thấm chống dột sàn bằng sơn epoxy kháng, chống chịu axit bằng hệ lăn Từ 110.000 – 130.000 VNĐ/m²
7 Giá dịch vụ chống thấm chống dột sàn bằng sơn epoxy kháng, chống chịu axit tự san phẳng  Từ 245.000 – 265.000 VNĐ/m²
8 Giá dịch vụ chống thấm chống dột sàn bằng sơn epoxy chống tĩnh điện hệ lăn Từ 125.000 – 145.000 VNĐ/m²
9 Giá dịch vụ chống thấm chống dột sàn bằng sơn epoxy chống tĩnh điện tự san phẳng 1mm Từ 450.000 – 485.000 VNĐ/m²
10 Giá dịch vụ chống thấm chống dột sàn bằng sơn epoxy chống tĩnh điện tự san phẳng 2mm Từ 650.000 – 695.000 VNĐ/m²
11 Giá dịch vụ chống thấm chống dột sàn bằng sơn epoxy chống tĩnh điện tự san phẳng 3mm Từ 850.000 – 895.000 VNĐ/m²

Bảng giá dịch vụ chống thấm chống dột tầng hầm tại Thủ Đức của Phát Lộc

1 Giá dịch vụ xử lý vết nứt bê tông bằng Foam, Senlong SL668, SL669 Từ 165.000 – 215.000 VNĐ/m²
2 Giá dịch vụ xử lý vết nứt bê tông bằng Epoxy, Sikadur 731, Sikadur 752 Từ 215.000 – 265.000 VNĐ/m²
3 Giá dịch vụ chống thấm sàn đáy tầng hầm Màng gốc xi măng, Sikatop Seal, Sika Lalex Từ 115.000 – 165.000 VNĐ/m²
4 Giá dịch vụ chống thấm sàn đáy tầng hầm Màng khò gốc Bitum, Sika Bituseal T130SG Từ 175.000 – 225.000 VNĐ/m²
5 Giá dịch vụ chống thấm sàn đáy tầng hầm Màng PU, Sika Plastic 632R, Fosroc Nitoproof 600 Từ 215.000 – 265.000 VNĐ/m²

Bảng giá dịch vụ chống thấm chống dột tính theo m² tại Thủ Đức của Phát Lộc

1 Giá dịch vụ chống thấm chống dột mái tôn diện tích nhỏ hơn 50 m² Từ 24.000 – 29.000 VNĐ/m²
2 Giá dịch vụ chống thấm chống dột mái tôn diện tích từ 50 m² đến 100 m² Từ 22.000 – 27.000 VNĐ/m²
3 Giá dịch vụ chống thấm chống dột mái tôn diện tích từ 100m² đến 200m² Từ 20.000 – 25.000 VNĐ/m²
4 Giá dịch vụ chống thấm chống dột mái tôn diện tích từ 200m² đến 300m² Từ 18.000 – 23.000 VNĐ/m²
5 Giá dịch vụ chống thấm chống dột mái tôn diện tích từ 300m² đến 400m² Từ 16.000 – 21.000 VNĐ/m²
6 Giá dịch vụ chống thấm chống dột mái tôn diện tích từ 400m² đến 500m² Từ 14.000 – 19.000 VNĐ/m²
7 Giá dịch vụ chống thấm chống dột mái tôn diện tích từ 500m² đến 1000m² Từ 12.000 – 17.000 VNĐ/m²
8 Giá dịch vụ chống thấm chống dột mái tôn diện tích từ 1000m² trở lên Từ 10.000 – 15.000 VNĐ/m²

Bảng giá một số hạng mục liên quan của Phát Lộc tại Thủ Đức

1 Giá dịch vụ sửa chữa, lợp tôn mới Từ 90.000 – 120.000VNĐ/m²
2 Giá dịch vụ thay mới mái tôn Từ 120.000 – 150.000VNĐ/m²
3 Giá dịch vụ sửa, thay máng xối inox Từ 150.000 – 250.000VNĐ/m
4 Giá dịch vụ sửa, thay máng xối tôn Từ 120.000 – 150.000VNĐ/m

Lưu ý: Bảng giá dịch vụ chống thấm chống dột tại Thủ Đức của Phát Lộc trên đây để quý khách tham khảo khảo. Quý khách vui lòng liên hệ 0904.712.881 để được hỗ trợ tư vấn báo giá miễn phí 100%.

Khi có nhu cầu làm mới ngôi nhà của quí vị trong mưa to gió lớn để đảm bảo cuộc sống an toàn và hưởng trọn niềm vui trong gia đình. Nhanh tay nhấc máy liên hệ “Dịch vụ chống thấm tại Thủ Đức” để hỗ trợ kịp thời cho quý khách.

 Những cơn mưa dông kéo đến hằng ngày, các hiện tượng nứt tường, thấm dột, ẩm mốc, tràn máng xối cũng liên tục xảy đến và làm ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống cũng như hiệu suất làm việc của từng cá nhân. Ngay lúc này đây, “ Dịch vụ chống thấm tại Thủ Đức ” đã qua khảo sát tại khu vực và biết được những khó khăn hiện tại của mỗi khách hàng nên đã điều hướng tích cực đưa ra những cải tiến mới, đẩy lùi phần nào những lo lắng của quý khách hàng.

Dịch Vụ Chống Thấm Tại Thủ Đức

Dịch Vụ Chống Thấm Tại Thủ Đức

Nguyên nhân của việc” thấm “ Dịch Vụ Chống Thấm Tại Thủ Đức

 • Do công trình đã xây dựng sửa chữa nhà tại quận thủ đức lâu năm không được bảo trì, chịu ảnh hưởng lâu năm từ thời tiết và các tác nhân bên ngoài
 • Do sự cẩu thả trong thi công công trình: các mối tôn trên mái nhà bị hở, các vết nứt tường không được trám kĩ , không đảm bảo độ chắc chắn của công trình trong thời gian dài
 • Do sử dụng nguyên vật liệu kém chất lượng,rẻ tiền, không rõ nguồn gốc

Những phương pháp “ Dịch vụ chống thấm tại Thủ Đức” đã áp dụng rất thành công :

 • Một số trường hợp thấm dột nhẹ- ở mức đọ vừa phải , chỉ vị ngả hoặc ố vàng : ta có thể sử dụng loại loại sơn chống thấm chất lượng cao được nhập khẩu từ Đức với tính năng chống thấm cao, đặc tính nhanh khô trong thời gian ngắn.Xem thêm dịch vụ sửa nhà tại quận 2
 • Trường hợp nghiêm trọng hơn, bị thấm dột quá nhiều : chúng ta phải đập bỏ tường hoặc trần bị thấm , sau đó phủ lên lớp sợi thuỷ tinh và keo chống thấm rồi quét sơn lại như ban đầu ( phải lưu ý vệ sinh thật kĩ bề mặt sao cho bề mặt láng mịn, tránh hiện tượng bị lẫn các tạp chất)
 • Nếu dột trên mái tôn, phải kiểm tra các mối hàn và bắn đinh có bị hở không, hay hở do hệ thống máng xối, sau đó có thể dùng keo chống thấm trám lại hoặc hỗn hợp xi măng , cát và chất chống dính đối với việc hở máng xối lớn.
 • Nếu tất cả các trường hợp không thể trám bít thông thường được nữa, chúng ta có thể sử dụng những tấm tôn mỏng để che đi vết nứt, chống thấm an toàn. Dịch vụ sửa nhà giá rẻ tại quận 1

  Dịch vụ chống thấm tại Thủ Đức chúng tôi cam kết:

   

  3 Cam kết của “Dịch vụ chống thấm tại Thủ Đức”

 • “Dịch vụ chống thấm tại Thủ Đức” Bảo đảm chất lượng 100 % : đội ngũ thi công giỏi chuyên môn, nhiệt tình trong công việc. Dịch Vụ Chống Thấm Tại Thủ Đức Áp dụng kĩ thuật tiên tiến nhất tại Việt Nam. Sử dụng nguyên vật liệu có xuất sứ rõ ràng, đã qua kiểm định.
 • “Dịch Vụ Chống Thấm Tại Thủ Đức” Bàn giao đúng hẹn : lên kế hoạch làm việc và phân bổ thời gian khoa học cũng như kiểm soát được tiến trình thi công, giảm thiểu mọi rủi ro phát sinh.
 • “Dịch vụ chống thấm tại Thủ Đức” Bảo hành dịch vụ đến trọn đời : trước khi bàn giao vơi khách hàng, dịch vụ sẽ tiến hành thử nghiệm – kiểm tra hoàn tất những gì đã thực hiện. Dịch Vụ Chống Thấm Tại Thủ Đức Chúng tôi sẽ đồng hành cùng khách hàng trên mọi nẻo đường và suốt đời. Luôn sẵn sàng phục vụ khi khách hàng yêu cầu.
Dịch vụ chống thấm tphcm - Công ty sửa chữa nhà - Sơn nhà - Đóng trần thạch cao - Điện nước tại tphcm

Dịch vụ chống thấm tphcm – Công ty sửa chữa nhà – Sơn nhà – Đóng trần thạch cao – Điện nước tại tphcm

Qua từng chặng đường đã bước chân đến, “Dịch Vụ Chống Thấm Tại Quận Thủ Đức” luôn từng bước hoàn thiện dịch vụ, đẩy mạnh phương châm “

phục vụ khách hàng , đưa dịch vụ tốt nhất tới khách hàng và phát triển tầm nhìn bản thân “. Mỗi công trình mà khách hàng trao cho chúng tôi mãi mãi là những bài học vô giá, nơi đó chúng tôi đã có cơ hội thể hiện mình cũng như góp phần tạo nên tên tuổi cho thương hiệu” Dịch Vụ Chống Thấm Tại Thủ Đức

Thông tin liên hệ Phát Lộc tư vấn báo giá dịch vụ chống thấm chống dột tại Thủ Đức

 • ✅ Điện thoại: 0904.712.881
 • ✅ Mail: Maitailoc2@gmail.com
 • ✅ Địa chỉ: Chi nhánh tại Thủ Đức
 • ✅ Website: Dichvusuachuanhahcm.com

Tham khảo thêm các bài viết liên quan chống thấm chống dột tại Thủ Đức của Phát Lộc

5/5 - (6 bình chọn)
Bài Viết Liên Quan
Bảng giá dịch vụ chống thấm chống dột tại Hà Nội | Giảm 20% Bảng giá dịch vụ chống thấm chống dột tại Hà Nội | Giảm 20%
Contents1 Tham khảo bảng báo giá chi phí dịch vụ chống thấm chống dột tại Hà Nội của Phát...
Bảng giá dịch vụ chống thấm chống dột tại Nghệ An | Giảm 20% Bảng giá dịch vụ chống thấm chống dột tại Nghệ An | Giảm 20%
Contents1 Tham khảo bảng báo giá chi phí dịch vụ chống thấm chống dột tại Nghệ An của Phát...
Bảng giá dịch vụ chống thấm chống dột tại Vinh | Giảm 20% Bảng giá dịch vụ chống thấm chống dột tại Vinh | Giảm 20%
Contents1 Tham khảo bảng báo giá chi phí dịch vụ chống thấm chống dột tại Vinh của Phát Lộc1.1...
Bảng giá dịch vụ chống thấm chống dột tại Hà Tĩnh | Giảm 20% Bảng giá dịch vụ chống thấm chống dột tại Hà Tĩnh | Giảm 20%
Contents1 Tham khảo bảng báo giá chi phí dịch vụ chống thấm chống dột tại Hà Tĩnh của Phát...