Báo giá chi phí thi công làm cửa sắt tại Tây Ninh【Ưu đãi 10%】

Tham khảo bảng báo giá thi công làm cửa sắt tại Tây Ninh của Phát Lộc

Báo giá chi phí thi công làm cửa sắt tại Tây Ninh【Ưu đãi 10%】

Báo giá chi phí thi công làm cửa sắt tại Tây Ninh【Ưu đãi 10%】

Bảng giá thi công làm cửa sắt 1 cánh, 2 cánh, 4 cánh, cửa giả gỗ tại Tây Ninh của Phát Lộc

Stt Báo giá chi phí các hạng mục thi công làm cửa sắt tại Tây Ninh Loại sắt

Đơn giá tại Tây Ninh – (vnđ/m2) (vnđ/m2)

1 Báo giá chi phí thi công làm cửa sắt thường hộp 30×60 dày 1.2 Sắt thường 690.000 – 890.000
Hoa sen 720.000 – 920.000
Mạ kẽm 770.000 – 970.000
Hữu liên 820.000 – 1.020.000
2 Báo giá chi phí thi công làm cửa sắt thường hộp 40×80 dày 1.2 Sắt thường 740.000 – 940.000
Hoa sen 770.000 – 970.000
Mạ kẽm 820.000 – 1.020.000
Hữu liên 870.000 – 1.070.000
3 Báo giá chi phí thi công làm cửa pano, Cửa giả gỗ hộp 30×60 dày 1.2 Sắt thường 740.000 – 940.000
Hoa sen 770.000 – 970.000
Mạ kẽm 820.000 – 1.020.000
Hữu liên 870.000 – 1.070.000
4 Báo giá chi phí thi công làm cửa pano, Cửa giả gỗ hộp 40×80 dày 1.2 Sắt thường 790.000 – 990.000
Hoa sen 820.000 – 1.020.000
Mạ kẽm 870.000 – 1.070.000
Hữu liên 920.000 – 1.120.000
5 Báo giá chi phí thi công làm cửa pano, Cửa giả gỗ hộp 40×80 dày 1.4 Sắt thường 840.000 – 1.040.000
Hoa sen 870.000 – 1.070.000
Mạ kẽm 920.000 – 1.120.000
Hữu liên 970.000 – 1.170.000
6 Báo giá chi phí thi công làm cửa pano, Cửa giả gỗ hộp 40×80 dày 1.8 Sắt thường 940.000 – 1.140.000
Hoa sen 970.000 – 1.170.000
Mạ kẽm 1.020.000 – 1.220.000
Hữu liên 1.070.000 – 1.270.000

Bảng giá thi công làm cửa cổng sắt tại Tây Ninh của Phát Lộc

Stt Báo giá chi phí các hạng mục thi công làm cửa cổng sắt tại Tây Ninh Loại sắt Đơn giá tại Tây Ninh – (vnđ/m2)
1 Báo giá chi phí thi công làm cửa cổng sắt hộp 30×60 dày 1.2 Sắt thường 790.000 – 990.000
Hoa sen 820.000 – 1.020.000
Mạ kẽm 870.000 – 1.070.000
Hữu liên 920.000 – 1.120.000
2 Báo giá chi phí thi công làm cửa cổng sắt hộp 40×80 dày 1.2 Sắt thường 840.000 – 1.040.000
Hoa sen 870.000 – 1.070.000
Mạ kẽm 920.000 – 1.120.000
Hữu liên 970.000 – 1.170.000
3 Báo giá chi phí thi công làm cửa cổng sắt hộp 40×80 dày 1.4 Sắt thường 890.000 – 1.090.000
Hoa sen 920.000 – 1.120.000
Mạ kẽm 970.000 – 1.170.000
Hữu liên 1.020.000 – 1.220.000
4 Báo giá chi phí thi công làm cửa cổng sắt hộp 40×80 dày 1.8 Sắt thường 990.000 – 1.190.000
Hoa sen 1.020.000 – 1.220.000
Mạ kẽm 1.070.000 – 1.270.000
Hữu liên 1.120.000 – 1.320.000
5 Cửa cổng uốn nghệ thuật cửa cổng cắt CNC cửa cổng nhôm đúc mỹ thuật Báo giá theo mẫu hoặc bản vẽ thiết kế

Bảng giá thi công làm cửa chung cư sắt hộp tại Tây Ninh của Phát Lộc

Stt Báo giá chi phí các hạng mục thi công làm cửa sắt chung cư tại Tây Ninh Loại sắt Đơn giá tại Tây Ninh – (vnđ/m2)
1 Báo giá chi phí thi công làm cửa chung cư sắt hộp 30×60 dày 1.2 Sắt thường 690.000 – 890.000
Hoa sen 720.000 – 920.000
Mạ kẽm 770.000 – 970.000
Hữu liên 820.000 – 1.020.000
Inox 870.000 – 1.070.000
2 Báo giá chi phí thi công làm cửa chung cư sắt hộp 40×80 dày 1.2 Sắt thường 740.000 – 940.000
Hoa sen 770.000 – 970.000
Mạ kẽm 820.000 – 1.020.000
Hữu liên 870.000 – 1.070.000
Inox 970.000 – 1.170.000
3 Báo giá chi phí thi công làm cửa chung cư sắt hộp 40×80 dày 1.4 Sắt thường 790.000 – 990.000
Hoa sen 820.000 – 1.020.000
Mạ kẽm 870.000 – 1.070.000
Hữu liên 920.000 – 1.120.000
Inox 1.120.000 – 1.170.000
4 Báo giá chi phí thi công làm cửa chung cư sắt hộp 40×80 dày 1.8 Sắt thường 840.000 – 1.040.000
Hoa sen 870.000 – 1.070.000
Mạ kẽm 920.000 – 1.120.000
Hữu liên 970.000 – 1.170.000
Inox 1.170.000 – 1.270.000

Bảng giá thi công làm cửa lùa sắt hộp tại Tây Ninh của Phát Lộc

Stt Báo giá chi phí các hạng mục thi công làm cửa sắt lùa tại Tây Ninh Loại sắt Đơn giá tại Tây Ninh – (vnđ/m2)
1 Báo giá chi phí thi công làm cửa lùa sắt hộp 30×60 dày 1.2 Sắt thường 690.000 – 890.000
Hoa sen 720.000 – 920.000
Mạ kẽm 770.000 – 970.000
Hữu liên 820.000 – 1.020.000
2 Báo giá chi phí thi công làm cửa lùa sắt hộp 40×80 dày 1.2 Sắt thường 740.000 – 940.000
Hoa sen 770.000 – 970.000
Mạ kẽm 820.000 – 1.020.000
Hữu liên 870.000 – 1.070.000
3 Báo giá chi phí thi công làm cửa lùa sắt hộp 40×80 dày 1.4 Sắt thường 790.000 – 990.000
Hoa sen 820.000 – 1.020.000
Mạ kẽm 870.000 – 1.070.000
Hữu liên 920.000 – 1.120.000
4 Báo giá chi phí thi công làm cửa lùa sắt hộp 40×80 dày 1.8 Sắt thường 840.000 – 1.040.000
Hoa sen 870.000 – 1.070.000
Mạ kẽm 920.000 – 1.120.000
Hữu liên 970.000 – 1.170.000

Bảng giá thi công làm cửa sổ sắt hộp tại Tây Ninh của Phát Lộc

Stt Báo giá chi phí các hạng mục thi công làm cửa sổ sắt tại Tây Ninh Loại sắt Đơn giá tại Tây Ninh – (vnđ/m2)
1 Báo giá chi phí thi công làm cửa sổ sắt hộp 30×60 dày 1.2 Sắt thường 690.000 – 890.000
Hoa sen 720.000 – 920.000
Mạ kẽm 770.000 – 970.000
Hữu liên 820.000 – 1.020.000
2 Báo giá chi phí thi công làm cửa sổ sắt hộp 40×80 dày 1.2 Sắt thường 740.000 – 940.000
Hoa sen 770.000 – 970.000
Mạ kẽm 820.000 – 1.020.000
Hữu liên 870.000 – 1.070.000
3 Báo giá chi phí thi công làm cửa sổ sắt hộp 40×80 dày 1.4 Sắt thường 790.000 – 990.000
Hoa sen 820.000 – 1.020.000
Mạ kẽm 870.000 – 1.070.000
Hữu liên 920.000 – 1.120.000
4 Báo giá chi phí thi công làm cửa sổ sắt hộp 40×80 dày 1.8 Sắt thường 840.000 – 1.040.000
Hoa sen 870.000 – 1.070.000
Mạ kẽm 920.000 – 1.120.000
Hữu liên 970.000 – 1.170.000

Tham khảo bảng báo giá thi công làm cửa sắt kéo tại Tây Ninh của Phát Lộc

Bảng giá thi công làm cửa sắt kéo đài loan tại Tây Ninh của Phát Lộc

Stt Báo giá chi phí các hạng mục thi công làm cửa sắt kéo đài loan tại Tây Ninh Loại

Đơn giá tại Tây Ninh – (vnđ/m2)

U 0.6mm – U 1mm (mạ màu) U 1,2mm – U 1,4mm (tĩnh điện)
1 Báo giá chi phí thi công làm cửa sắt kéo đài loan trên 10m ² không lá 320.000 – 510.000 660.000 – 860.000
Có lá 390.000 – 580.000 730.000 – 930.000
2 Báo giá chi phí thi công làm cửa sắt kéo đài loan từ 8 – 9.9 m ² không lá 340.000 – 530.000 680.000 – 880.000
Có lá 410.000 – 600.000 750.000 – 950.000
3 Báo giá chi phí thi công làm cửa sắt kéo đài loan từ 7 – 7.9 m ² không lá 360.000 – 550.000 700.000 – 900.000
Có lá 430.000 – 620.000 770.000 – 970.000
4 Báo giá chi phí thi công làm cửa sắt kéo đài loan từ 6 – 6.9 m ² không lá 380.000 – 570.000 720.000 – 920.000
Có lá 450.000 – 640.000 790.000 – 990.000
5 Báo giá chi phí thi công làm cửa sắt kéo đài loan từ 5 – 5.9 m ² không lá 410.000 – 600.000 750.000 – 950.000
Có lá 480.000 – 670.000 820.000 – 1.020.000
6 Báo giá chi phí thi công làm cửa sắt kéo đài loan từ 4 – 4.9 m ² không lá 460.000 – 650.000 800.000 – 1.000.000
Có lá 530.000 – 720.000 870.000 – 1.070.000
7 Báo giá chi phí thi công làm cửa sắt kéo đài loan từ 3 – 3.9 m ² không lá 510.000 – 700.000 850.000 – 1.050.000
Có lá 580.000 – 770.000 920.000 – 1.120.000
8 Báo giá chi phí thi công làm cửa sắt kéo đài loan dưới 3 m ² không lá 1.650.000 – 2.100.000/bộ 2.550.000 – 3.150.000/bộ
Có lá 1.750.000 – 2.350.000/bộ 2.760.000 – 3.360.000/bộ

Bảng giá thi công làm cửa kéo Inox tại Tây Ninh của Phát Lộc

Stt Báo giá chi phí các hạng mục thi công làm cửa kéo Inox tại Tây Ninh Loại

Đơn giá tại Tây Ninh – (vnđ/m2)

U 0.6mm – U 0.7mm (inox 304) U 0.8mm – U 1mm (inox 304)
1 Báo giá chi phí thi công làm cửa kéo Inox trên 10m ² không lá 1.600.000 – 1.750.000 1.900.000 – 2.150.000
Có lá 1.750.000 – 1.900.000 2.050.000 – 2.300.000
2 Báo giá chi phí thi công làm cửa kéo Inox từ 8 – 9.9 m ² không lá 1.650.000 – 1.800.000 1.950.000 – 2.300.000
Có lá 1.800.000 – 1.950.000 2.100.000 – 2.450.000
3 Báo giá chi phí thi công làm cửa kéo Inox từ 7 – 7.9 m ² không lá 1.730.000 – 1.880.000 2.030.000 – 2.380.000
Có lá 1.880.000 – 2.030.000 2.180.000 – 2.530.000
4 Báo giá chi phí thi công làm cửa kéo Inox từ 6 – 6.9 m ² không lá 1.750.000 – 1.900.000 2.050.000 – 2.400.000
Có lá 1.900.000 – 2.050.000 2.200.000 – 2.550.000
5 Báo giá chi phí thi công làm cửa kéo Inox từ 5 – 5.9 m ² không lá 1.880.000 – 2.030.000 2.180.000 – 2.530.000
Có lá 2.030.000 – 2.180.000 2.330.000 – 2.680.000
6 Báo giá chi phí thi công làm cửa kéo Inox từ 4 – 4.9 m ² không lá 1.900.000 – 2.050.000 2.200.000 – 2.550.000
Có lá 2.050.000 – 2.200.000 2.350.000 – 2.700.000
7 Báo giá chi phí thi công làm cửa kéo Inox từ 3 – 3.9 m ² không lá 2.100.000 – 2.250.000 2.400.000 – 2.750.000
Có lá 2.250.000 – 2.400.000 2.550.000 – 2.900.000
8 Báo giá chi phí thi công làm cửa kéo Inox dưới 3 m ² không lá 6.300.000 – 6.750.000/bộ 7.200.000 – 8.250.000/bộ
Có lá 6.550.000 – 7.000.000/bộ 7.450.000 – 8.500.000/bộ

Bảng giá thi công làm cửa kéo Việt Nam tại Tây Ninh của Phát Lộc

Stt Báo giá chi phí các hạng mục thi công làm cửa kéo Việt Nam tại Tây Ninh Loại

Đơn giá tại Tây Ninh – (vnđ/m2)

U 1.2mm U 1.4mm
1 Báo giá chi phí thi công làm cửa kéo Việt Nam trên 10m ² không lá 950.000 1.050.000
Có lá 1.100.000 1.200.000
2 Báo giá chi phí thi công làm cửa kéo Việt Nam từ 8 – 9.9 m ² không lá 1.020.000 1.120.000
Có lá 1.170.000 1.270.000
3 Báo giá chi phí thi công làm cửa kéo Việt Nam từ 7 – 7.9 m ² không lá 1.090.000 1.190.000
Có lá 1.240.000 1.340.000
4 Báo giá chi phí thi công làm cửa kéo Việt Nam từ 6 – 6.9 m ² không lá 1.160.000 1.260.000
Có lá 1.310.000 1.410.000
5 Báo giá chi phí thi công làm cửa kéo Việt Nam từ 5 – 5.9 m ² không lá 1.230.000 1.330.000
Có lá 1.380.000 1.480.000
6 Báo giá chi phí thi công làm cửa kéo Việt Nam từ 4 – 4.9 m ² không lá 1.300.000 1.400.000
Có lá 1.450.000 1.550.000
7 Báo giá chi phí thi công làm cửa kéo Việt Nam từ 3 – 3.9 m ² không lá 1.370.000 1.380.000
Có lá 1.520.000 1.530.000
8 Báo giá chi phí thi công làm cửa kéo Việt Nam dưới 3 m ² không lá 4.000.000/bộ 4300.000/bộ
Có lá 4.500.000/bộ 4800.000/bộ

==>> Lưu ý: Bảng báo giá chi phí thi công làm cửa sắt tại Tây Ninh của Phát Lộc trên còn tùy thuộc vào diện tích. Để có giá chính xác quý khách vui lòng liện Hotline ☎️ 0904.712.881 để hỗ trợ tư vấn báo giá miễn phí.

Thông tin liên hệ Phát Lộc tư vấn báo giá thi công làm cửa sắt tại Tây Ninh

  • ✅ Điện thoại: 0904.712.881
  • ✅ Mail: Maitailoc2@gmail.com
  • ✅ Địa chỉ: Chi nhánh tại Tây Ninh
  • ✅ Website: Dichvusuachuanhahcm.com

Các bài viết liên quan dịch vụ thi công làm cửa sắt tại Tây Ninh của Phát Lộc

5/5 - (3 bình chọn)
Bài Viết Liên Quan
Báo giá chi phí thi công làm cửa sắt tại Hà Nội【Ưu đãi 10%】 Báo giá chi phí thi công làm cửa sắt tại Hà Nội【Ưu đãi 10%】
Contents1 Tham khảo bảng báo giá thi công làm cửa sắt tại Hà Nội của Phát Lộc1.1 Bảng giá...
Báo giá chi phí thi công làm cửa sắt tại Khánh Hoà【Ưu đãi 10%】 Báo giá chi phí thi công làm cửa sắt tại Khánh Hoà【Ưu đãi 10%】
Contents1 Tham khảo bảng báo giá thi công làm cửa sắt tại Khánh Hoà của Phát Lộc1.1 Bảng giá...
Báo giá chi phí thi công làm cửa sắt tại Khánh Vĩnh ưu đãi 10% Báo giá chi phí thi công làm cửa sắt tại Khánh Vĩnh ưu đãi 10%
Contents1 Tham khảo bảng báo giá thi công làm cửa sắt tại Khánh Vĩnh của Phát Lộc1.1 Bảng giá...
Báo giá chi phí thi công làm cửa sắt tại Nha Trang【Ưu đãi 10%】 Báo giá chi phí thi công làm cửa sắt tại Nha Trang【Ưu đãi 10%】
Contents1 Tham khảo bảng báo giá thi công làm cửa sắt tại Nha Trang của Phát Lộc1.1 Bảng giá...