Báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Khánh Hoà【Tiết kiệm 10%】

Bảng giá tham khảo chi phí sơn lại căn hộ chung cư tại Khánh Hoà của Phát Lộc

Báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Khánh Hoà【Tiết kiệm 10%】

Báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Khánh Hoà【Tiết kiệm 10%】

Phát Lộc tư vấn báo giá chi phí nhân công sơn lại căn hộ chung cư tại Khánh Hoà

Stt

Hạng mục

Đơn giá sơn lại căn hộ tại Khánh Hoà

1 Phát Lộc báo giá nhân công sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn Maxilite Kinh tế Đơn giá từ 15.000 – 30.000 ₫/m²
2 Phát Lộc báo giá nhân công sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn Baumatic kinh tế Đơn giá từ 15.000 – 30.000 ₫/m²
3 Phát Lộc báo giá nhân công sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn Baumatic lau chùi Đơn giá từ 15.000 – 30.000 ₫/m²
4 Phát Lộc báo giá nhân công sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn Baumatic cao cấp Đơn giá từ 15.000 – 30.000 ₫/m²
5 Phát Lộc báo giá nhân công sơn lại căn hộ chung cư, nhà chung cư sử dụng sơn Jotun Đơn giá từ 15.000 – 30.000 ₫/m²
6 Phát Lộc báo giá nhân công sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn Jotun lau chùi Đơn giá từ 15.000 – 30.000 ₫/m²
7 Phát Lộc báo giá nhân công sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn Jotun Majestic Đơn giá từ 15.000 – 30.000 ₫/m²
8 Phát Lộc báo giá nhân công sơn lại căn hộ chung cư, nhà chung cư sử dụng sơn Kova Đơn giá từ 15.000 – 30.000 ₫/m²
9 Phát Lộc báo giá nhân công sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn Kova bóng cao cấp Đơn giá từ 15.000 – 30.000 ₫/m²
10 Phát Lộc báo giá nhân công sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn Dulux Inspire Đơn giá từ 15.000 – 30.000 ₫/m²
11 Phát Lộc báo giá nhân công sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn Dulux lau chùi Đơn giá từ 15.000 – 30.000 ₫/m²
12 Phát Lộc báo giá nhân công sơn lại căn hộ chung cư, nhà chung cư sử dụng sơn Dulux 5 in 1 Đơn giá từ 15.000 – 30.000 ₫/m²

Phát Lộc tư vấn báo giá chi phí sơn lại căn hộ chung cư tại Khánh Hoà sử dụng sơn nội thất

Stt

Hạng mục

Đơn giá sơn lại căn hộ tại Khánh Hoà

01 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn nội thất Maxilite kinh tế Đơn giá từ 25.000 – 35.000 ₫/m²
02 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn nội thất Maxilite nội thất Đơn giá từ 30.000 – 40.000 ₫/m²
03 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn nội thất Maxilite siêu bóng Đơn giá từ 35.000 – 45.000 ₫/m²
04 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn nội thất Jotun Jotaplast Đơn giá từ 40.000 – 50.000 ₫/m²
05 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn nội thất Jotun Strax Matt Đơn giá từ 50.000 – 60.000 ₫/m²
06 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn nội thất Jotun Majestic Đơn giá từ 60.000 – 70.000 ₫/m²
07 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn nội thất Kova mịn Đơn giá từ 45.000 – 55.000 ₫/m²
08 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn nội thất Kova bóng Đơn giá từ 50.000 – 60.000 ₫/m²
09 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn nội thất Kova siêu bóng Đơn giá từ 55.000 – 65.000 ₫/m²
10 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn nội thất Dulux lau chùi Đơn giá từ 50.000 – 60.000 ₫/m²
11 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn nội thất Dulux 5 in 1 Đơn giá từ 55.000 – 65.000 ₫/m²
12 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn nội thất Dulux Inspire Đơn giá từ 60.000 – 70.000 ₫/m²

Phát Lộc tư vấn báo giá chi phí sơn lại căn hộ chung cư tại Khánh Hoà sử dụng sơn ngoại thất

Stt

Hạng mục

Đơn giá sơn lại căn hộ tại Khánh Hoà

01 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn ngoại thất Maxilite Đơn giá từ 40.000 – 50.000 ₫/m²
02 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn ngoại thất Jotun Đơn giá từ 45.000 – 55.000 ₫/m²
03 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn ngoại thất Jotun Jotatough Đơn giá từ 50.000 – 60.000 ₫/m²
04 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn ngoại thất Jotun Jotashield Đơn giá từ 60.000 – 70.000 ₫/m²
05 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn ngoại thất chống thấm Đơn giá từ 40.000 – 50.000 ₫/m²
06 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn ngoại thất Kova chống thấm  Đơn giá từ 45.000 – 55.000 ₫/m²
07 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn chống thấm Dulux weathershield Đơn giá từ 50.000 – 60.000 ₫/m²
08 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn chống thấm ICI Dulux Weathershield Đơn giá từ 55.000 – 65.000 ₫/m²
09 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn ngoại thất Dulux độ che phủ hiệu quả  Đơn giá từ 50.000 – 60.000 ₫/m²
10 Phát Lộc báo giá sơn căn hộ chung cư sử dụng sơn ngoại thất Dulux Weathershield cao cấp Đơn giá từ 50.000 – 60.000 ₫/m²
11 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn ngoại thất Dulux Weathershield bóng Đơn giá từ 50.000 – 60.000 ₫/m²
12 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn ngoại thất Nippon Super Matex Đơn giá từ 45.000 – 55.000 ₫/m²

Phát Lộc tư vấn báo giá chi phí dịch vụ sơn lại căn hộ chung cư tại các xã, huyện, phường thuộc khu vực Khánh Hoà

01 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà Liên hệ 0904 712 881
02 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Thành phố Cam Ranh, Khánh Hoà Liên hệ 0906 655 679
03 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Huyện Cam Lâm, Khánh Hoà Liên hệ 0904 706 588
04 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Huyện Vạn Ninh, Khánh Hoà Liên hệ 0835 748 593
05 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hoà Liên hệ 0934 655 679
06 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hoà Liên hệ 0825 281 514
07 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Huyện Diên Khánh, Khánh Hoà Liên hệ 0904 706 588
08 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Huyện Khánh Sơn, Khánh Hoà Liên hệ 0901 742 092
09 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Huyện Trường Sa, Khánh Hoà Liên hệ 0904 991 912

Lưu ý: Bảng báo giá chi phí dịch vụ sơn lại căn hộ chung cư tại Khánh Hoà của Phát Lộc trên đây chưa chính xác 100%. Quý khách vui lòng liên hệ Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư miễn phí.

Thông tin liên hệ Phát Lộc tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Khánh Hoà

  • ✅ Zalo: 0904 712 881
  • ✅ Điện thoại: 0904 712 881
  • ✅ Mail: Maitailoc2@gmail.com
  • ✅ Website: Dichvusuachuanhahcm.com
  • ✅ Địa chỉ tư vấn sơn lại căn hộ chung cư tại Khánh Hoà

Bảng giá liên quan thi công sơn lại căn hộ chung cư tại Khánh Hoà của Phát Lộc

5/5 - (6 bình chọn)
Bài Viết Liên Quan
Báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Nha Trang【Tiết kiệm 10%】 Báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Nha Trang【Tiết kiệm 10%】
Contents1 Bảng giá tham khảo chi phí sơn lại căn hộ chung cư tại Nha Trang của Phát Lộc1.1...
Báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Cam Ranh【Tiết kiệm 10%】 Báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Cam Ranh【Tiết kiệm 10%】
Contents1 Bảng giá tham khảo chi phí sơn lại căn hộ chung cư tại Cam Ranh của Phát Lộc1.1...
Báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Lâm Đồng【Tiết kiệm 10%】 Báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Lâm Đồng【Tiết kiệm 10%】
Contents1 Bảng giá tham khảo chi phí sơn lại căn hộ chung cư tại Lâm Đồng của Phát Lộc1.1...
Báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Bảo Lộc【Tiết kiệm 10%】 Báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Bảo Lộc【Tiết kiệm 10%】
Contents1 Bảng giá tham khảo chi phí sơn lại căn hộ chung cư tại Bảo Lộc của Phát Lộc1.1...