Báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Lâm Đồng【Tiết kiệm 10%】

Bảng giá tham khảo chi phí sơn lại căn hộ chung cư tại Lâm Đồng của Phát Lộc

Báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Lâm Đồng【Tiết kiệm 10%】

Báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Lâm Đồng【Tiết kiệm 10%】

Phát Lộc tư vấn báo giá chi phí nhân công sơn lại căn hộ chung cư tại Lâm Đồng

Stt

Hạng mục

Đơn giá sơn lại căn hộ tại Lâm Đồng

1 Phát Lộc báo giá nhân công sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn Maxilite Kinh tế Đơn giá từ 15.000 – 30.000 ₫/m²
2 Phát Lộc báo giá nhân công sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn Baumatic kinh tế Đơn giá từ 15.000 – 30.000 ₫/m²
3 Phát Lộc báo giá nhân công sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn Baumatic lau chùi Đơn giá từ 15.000 – 30.000 ₫/m²
4 Phát Lộc báo giá nhân công sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn Baumatic cao cấp Đơn giá từ 15.000 – 30.000 ₫/m²
5 Phát Lộc báo giá nhân công sơn lại căn hộ chung cư, nhà chung cư sử dụng sơn Jotun Đơn giá từ 15.000 – 30.000 ₫/m²
6 Phát Lộc báo giá nhân công sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn Jotun lau chùi Đơn giá từ 15.000 – 30.000 ₫/m²
7 Phát Lộc báo giá nhân công sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn Jotun Majestic Đơn giá từ 15.000 – 30.000 ₫/m²
8 Phát Lộc báo giá nhân công sơn lại căn hộ chung cư, nhà chung cư sử dụng sơn Kova Đơn giá từ 15.000 – 30.000 ₫/m²
9 Phát Lộc báo giá nhân công sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn Kova bóng cao cấp Đơn giá từ 15.000 – 30.000 ₫/m²
10 Phát Lộc báo giá nhân công sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn Dulux Inspire Đơn giá từ 15.000 – 30.000 ₫/m²
11 Phát Lộc báo giá nhân công sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn Dulux lau chùi Đơn giá từ 15.000 – 30.000 ₫/m²
12 Phát Lộc báo giá nhân công sơn lại căn hộ chung cư, nhà chung cư sử dụng sơn Dulux 5 in 1 Đơn giá từ 15.000 – 30.000 ₫/m²

Phát Lộc tư vấn báo giá chi phí sơn lại căn hộ chung cư tại Lâm Đồng sử dụng sơn nội thất

Stt

Hạng mục

Đơn giá sơn lại căn hộ tại Lâm Đồng

01 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn nội thất Maxilite kinh tế Đơn giá từ 25.000 – 35.000 ₫/m²
02 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn nội thất Maxilite nội thất Đơn giá từ 30.000 – 40.000 ₫/m²
03 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn nội thất Maxilite siêu bóng Đơn giá từ 35.000 – 45.000 ₫/m²
04 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn nội thất Jotun Jotaplast Đơn giá từ 40.000 – 50.000 ₫/m²
05 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn nội thất Jotun Strax Matt Đơn giá từ 50.000 – 60.000 ₫/m²
06 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn nội thất Jotun Majestic Đơn giá từ 60.000 – 70.000 ₫/m²
07 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn nội thất Kova mịn Đơn giá từ 45.000 – 55.000 ₫/m²
08 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn nội thất Kova bóng Đơn giá từ 50.000 – 60.000 ₫/m²
09 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn nội thất Kova siêu bóng Đơn giá từ 55.000 – 65.000 ₫/m²
10 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn nội thất Dulux lau chùi Đơn giá từ 50.000 – 60.000 ₫/m²
11 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn nội thất Dulux 5 in 1 Đơn giá từ 55.000 – 65.000 ₫/m²
12 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn nội thất Dulux Inspire Đơn giá từ 60.000 – 70.000 ₫/m²

Phát Lộc tư vấn báo giá chi phí sơn lại căn hộ chung cư tại Lâm Đồng sử dụng sơn ngoại thất

Stt

Hạng mục

Đơn giá sơn lại căn hộ tại Lâm Đồng

01 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn ngoại thất Maxilite Đơn giá từ 40.000 – 50.000 ₫/m²
02 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn ngoại thất Jotun Đơn giá từ 45.000 – 55.000 ₫/m²
03 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn ngoại thất Jotun Jotatough Đơn giá từ 50.000 – 60.000 ₫/m²
04 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn ngoại thất Jotun Jotashield Đơn giá từ 60.000 – 70.000 ₫/m²
05 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn ngoại thất chống thấm Đơn giá từ 40.000 – 50.000 ₫/m²
06 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn ngoại thất Kova chống thấm  Đơn giá từ 45.000 – 55.000 ₫/m²
07 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn chống thấm Dulux weathershield Đơn giá từ 50.000 – 60.000 ₫/m²
08 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn chống thấm ICI Dulux Weathershield Đơn giá từ 55.000 – 65.000 ₫/m²
09 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn ngoại thất Dulux độ che phủ hiệu quả  Đơn giá từ 50.000 – 60.000 ₫/m²
10 Phát Lộc báo giá sơn căn hộ chung cư sử dụng sơn ngoại thất Dulux Weathershield cao cấp Đơn giá từ 50.000 – 60.000 ₫/m²
11 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn ngoại thất Dulux Weathershield bóng Đơn giá từ 50.000 – 60.000 ₫/m²
12 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng sơn ngoại thất Nippon Super Matex Đơn giá từ 45.000 – 55.000 ₫/m²

Phát Lộc tư vấn báo giá chi phí dịch vụ sơn lại căn hộ chung cư tại các xã, huyện, phường thuộc khu vực Lâm Đồng

01 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng Liên hệ 0904 712 881
02 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng Liên hệ 0906 655 679
03 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng Liên hệ 0904 706 588
04 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Huyện Cát Tiên, Tỉnh Lâm Đồng Liên hệ 0835 748 593
05 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng Liên hệ 0934 655 679
06 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng Liên hệ 0825 281 514
07 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng Liên hệ 0904 706 588
08 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng Liên hệ 0901 742 092
09 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng Liên hệ 0904 991 912
10 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng Liên hệ 0908 648 509
11 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng Liên hệ 0906 700 438
12 Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng Liên hệ 0906 700 438

Lưu ý: Bảng báo giá chi phí dịch vụ sơn lại căn hộ chung cư tại Lâm Đồng của Phát Lộc trên đây chưa chính xác 100%. Quý khách vui lòng liên hệ Phát Lộc báo giá sơn lại căn hộ chung cư miễn phí.

Thông tin liên hệ Phát Lộc tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Lâm Đồng

  • ✅ Zalo: 0904 712 881
  • ✅ Điện thoại: 0904 712 881
  • ✅ Mail: Maitailoc2@gmail.com
  • ✅ Website: Dichvusuachuanhahcm.com
  • ✅ Địa chỉ tư vấn sơn lại căn hộ chung cư tại Lâm Đồng

Bảng giá liên quan thi công sơn lại căn hộ chung cư tại Lâm Đồng của Phát Lộc

5/5 - (6 bình chọn)
Bài Viết Liên Quan
Báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Khánh Hoà【Tiết kiệm 10%】 Báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Khánh Hoà【Tiết kiệm 10%】
Contents1 Bảng giá tham khảo chi phí sơn lại căn hộ chung cư tại Khánh Hoà của Phát Lộc1.1...
Báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Nha Trang【Tiết kiệm 10%】 Báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Nha Trang【Tiết kiệm 10%】
Contents1 Bảng giá tham khảo chi phí sơn lại căn hộ chung cư tại Nha Trang của Phát Lộc1.1...
Báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Cam Ranh【Tiết kiệm 10%】 Báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Cam Ranh【Tiết kiệm 10%】
Contents1 Bảng giá tham khảo chi phí sơn lại căn hộ chung cư tại Cam Ranh của Phát Lộc1.1...
Báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Bảo Lộc【Tiết kiệm 10%】 Báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Bảo Lộc【Tiết kiệm 10%】
Contents1 Bảng giá tham khảo chi phí sơn lại căn hộ chung cư tại Bảo Lộc của Phát Lộc1.1...